Wymagania edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania i plany wynikowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

 1. KLASA I
  • ew PLAN WYNIKOWY       PSO     
  • język angielski    PLAN WYNIKOWY 
  • religia                  PLAN WYNIKOWY         PSO
 2. KLASA II
  •  ew PLAN WYNIKOWY          PSO
  • język angielski    PLAN WYNIKOWY          PSO  
  • religia                  PLAN WYNIKOWY          PSO  
 3. KLASA III
  •  ew PLAN WYNIKOWY       PSO
  • język angielski     PLAN WYNIKOWY        PSO 
  • religia                   PLAN WYNIKOWY        PSO
 1. KLASA IV
  • matematyka          PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język polski           PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język angielski      PLAN WYNIKOWY      PSO
  • historia                  PLAN WYNIKOWY      PSO
  • przyroda                PLAN WYNIKOWY      PSO
  • informatyka          PLAN WYNIKOWY     PSO
  • religia                     PLAN WYNIKOWY     PSO
  • muzyka                  PLAN WYNIKOWY     PSO
  • technika                 PLAN WYNIKOWY     PSO
  • plastyka                  PLAN WYNIKOWY     PSO
  • wychowanie fizyczne
 2. KLASA V
  • matematyka          PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język polski           PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język angielski      PLAN WYNIKOWY      PSO
  • historia                  PLAN WYNIKOWY      PSO
  • biologia                 PLAN WYNIKOWY      PSO
  • geografia              PLAN WYNIKOWY    PSO
  • informatyka          PLAN WYNIKOWY      PSO
  • religia                    PLAN WYNIKOWY      PSO
  • muzyka                 PLAN WYNIKOWY      PSO
  • technika                PLAN WYNIKOWY      PSO
  • plastyka                PLAN WYNIKOWY      PSO
  • wychowanie fizyczne
 3. KLASA VI
  • matematyka        PLAN WYNIKOWY      PSO  
  • język polski          PLAN WYNIKOWY     PSO
  • język angielski     PLAN WYNIKOWY      PSO
  • historia                 PLAN WYNIKOWY     PSO
  • geografia              PLAN WYNIKOWY     PSO
  • przyroda               PLAN WYNIKOWY     PSO
  • informatyka          PLAN WYNIKOWY     PSO
  • religia                   PLAN WYNIKOWY     PSO
  • muzyka                PLAN WYNIKOWY     PSO
  • technika               PLAN WYNIKOWY     PSO
  • plastyka               PLAN WYNIKWY        PSO
  • wychowanie fizyczne
 4. KLASA VII
  • matematyka          PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język polski           PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język angielski      PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język niemiecki     PLAN WYNIKOWY      PSO
  • historia                  PLAN WYNIKOWY      PSO
  • biologia                 PLAN WYNIKOWY      PSO
  • geografia              PLAN WYNIKOWY      PSO
  • chemia                  PLAN WYNIKOWY      PSO
  • fizyka                    PLAN WYNIKOWY      PSO
  • informatyka        PLAN WYNIKOWY      PSO
  • religia                    PLAN WYNIKOWY      PSO
  • muzyka                 PLAN WYNIKOWY      PSO 
  • plastyka                PLAN WYNIKOWY      PSO
  • wychowanie fizyczne    PLAN WYNIKOWY      PSO 
 5. KLASA VIII
  • matematyka         PLAN WYNIKOWY     PSO
  • język polski           PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język angielski      PLAN WYNIKOWY      PSO
  • język niemiecki    PLAN WYNIKOWY      PSO
  • historia                  PLAN WYNIKOWY      PSO
  • wos PLAN WYNIKOWY i PSO
  • biologia                 PLAN WYNIKOWY      PSO
  • geografia              PLAN WYNIKOWY      PSO
  • chemia                  PLAN WYNIKOWY      PSO
  • fizyka                    PLAN WYNIKOWY      PSO
  • informatyka        PLAN WYNIKOWY      PSO
  • religia                   PLAN WYNIKOWY     PSO
  • edukacja do bezpieczeństwa
  • wychowanie fizyczne     PLAN WYNIKOWY      PSO