Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodnicząca: Agnieszka Grim
  • Zastępca Przewodniczącej: Barbara Błędowska
  • Skarbnik: Dominika Rduch

NUMER KONTA RADY RODZICÓW :  44 2490 0005 0000 4004 4907 7433