Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W ramach wsparcia biblioteka szkolna otrzymała 12 000 zł, zaś przedszkole – 3000 zł. Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Dzięki pozyskanym środkom zakupiliśmy:

  • 2 regały na książki,
  • biblioteczkę do ekspozycji premier wydawniczych,
  • 3 siedziska – „pufy”,
  • ponad 100 pozycji książkowych – w tym lektury oraz nowości wydawnicze pozostających w sferze zainteresowań  uczniów.