Mała ojczyzna

„Mała Ojczyzna”

Miejski program „Mała Ojczyzna” realizowany jest w latach 2016-2020 we wszystkich przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest miasto Wodzisław Śląski.

Program obejmuje działania związane z realizacją podstawy programowej na I, II i III etapie edukacji, imprezy cykliczne oraz zadania dodatkowe związane z edukacją regionalną, a wynikające z obchodów rocznicowych związanych z historią miasta i regionu.