Konsultacje

Konsultacje

Indywidualne rozmowy z Rodzicami ustala się na DRUGI CZWARTEK miesiąca od godz. 1600 do godz. 1800, za wyjątkiem tych miesięcy, w których odbywają się zebrania z Rodzicami.

Dopuszcza się spotkania indywidualne poprzez zespół wychowawczy na Teams’ach (nauczanie zdalne).