Pszczółki

rysunek pszczoły
wychowawca mgr Barbara Krypczyk