Klasy 1-3 żegnają ZIMĘ i witają WIOSNĘ

„Marzanno, Marzanno, Ty ZIMOWA PANNO, byłaś z nami zimę całą. Nie spałaś jak niedźwiedź bury, ale hasałaś, skakałaś, śniegiem czasem sypałaś. Dzisiaj Cię żegnamy i Panią Wiosnę witamy.”

W dniu dzisiejszym klasy  pierwsze, druga i trzecie naszej szkoły w sposób uroczysty pożegnały ZIMĘ i przywitały WIOSNĘ. Uroczyste zajęcia były proekologiczne gdyż Marzanna była rozebrana na elementy, które dzieci umieściły w odpowiednich pojemnikach do segregacji odpadów. Wiosnę uczniowie klas przywitali pięknymi wiosennymi wierszykami i piosenkami. Dzieciom towarzyszyło słoneczko i znakomita edukacyjna zabaw.