Mobilne miasteczko rowerowe

Miasto Wodzisław Śląski otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dzięki wspomnianym środkom nasza szkoła wyposażona została w mobilne miasteczko rowerowe. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i użytecznej bazy edukacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży z Wodzisławia Śląskiego. Dofinansowanie pozwoliło na zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla ośmiu placówek oświatowych na terenie miasta.

Projekt bezpośrednio wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez naukę dzieci w wieku szkolnym przepisów i zasad poruszania się rowerem po drogach publicznych, zachowania się na skrzyżowaniach i rondach, zasad obowiązujących podczas włączania się do ruchu, zmiany kierunku jazdy, czy zmiany pasa ruchu, znajomość znaków obowiązujących na drogach publicznych oraz zasad działania sygnalizacji świetlnej.