Święto Szkoły

24 października 2023 roku obchodziliśmy kolejną rocznicę nadania imienia naszej szkole. W tym roku przypada 120 rocznica urodzin ks. kard. Bolesława Kominka.

20 lat temu w 100 rocznicę urodzin z inicjatywy mieszkańców naszej dzielnicy i parafii zostały zebrane i udokumentowane różne pamiątki z życia naszego Patrona. Organizowane były festyny i spotkania by można było utworzyć Izbę Pamięci. Przez kolejne lata starliśmy się pogłębiać różne aspekty Jego działalności. W centrum wydarzeń były obchody 50lecia Jego listu, jaki skierował do narodów Europy prosząc o pojednanie. Jakże na czasie są dziś Jego słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.”

Nasza „Mała Ojczyzna – Radlin II” wydała już z grona uczniów tej szkoły wielu ważnych ludzi. Obchodząc kolejne Święto Szkoły pochyliliśmy się nad historią naszej dzielnicy, dlatego też w ramach świętowania każda grupa klasowa zaprosiła do siebie osobę, która podzieliła się tym co pamięta z historii Radlina i naszej szkoły.