„Posiłek w szkole i w domu”

W naszej placówce realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu”. Jest on dofinansowany z budżetu państwa i realizowany w porozumieniu z gminą Wodzisław Śląski. Jego celem jest wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.