„Umiem pływać”

Już od tego tygodnia uczniowie z klas 3a i 3b uczestniczą w projekcie nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w Warszawie. Czeka nas jeszcze 10 wspaniałych lekcji na basenie.