Jak być bezpiecznym na drodze?

sygnalizator świetlny

W ramach zajęć na temat bezpiecznej drogi do domu, uczniowie klasy 3a zapoznali się z wierszem Rafała Witka: „Jakie znaki dają znaki”. W grupach dzieci podzieliły się rolami oraz w sposób kreatywny, samodzielnie przygotowały znaki występujące w wierszu utrwalając przy tym co dany znak oznacza i dlaczego należy go przestrzegać.  Dodatkowo zostały utrwalone zasady obowiązujące w ruchu drogowym.