Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 i pasowanie uczniów klas pierwszych

4 września uczniowie i pracownicy naszej szkoły uroczyście przywitali rozpoczynający się rok szkolny 2023/2024. Szczególnie emocjonujące chwile przeżyli pierwszoklasiści, którzy złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci, ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją klasę i szkołę oraz pilnie zdobywać wiedzę. Podczas uroczystości wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz rogi obfitości ufundowane przez Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim.