Projekt „Zabawa sztuką”

W tym roku szkolnym nasza szkoła, kolejny już raz, bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „ZABAWA SZTUKĄ”.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji
z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.