Pasowanie na czytelnika

Tuż przed feriami odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika. Spotkanie było niespodzianką dla uczniów i rozpoczęło się od rozwiązania kilku zagadek związanych z biblioteką i książkami.

Następnie uczniowie zostali zapoznani z zasadami działania biblioteki szkolnej w tym wypożyczali i czytelni. Uczniowie wysłuchali również wiersza pt.: „Skarga książki” Janusza Huszcza i samodzielnie ustalili, w jaki sposób należy obchodzić się z książką, a na potwierdzenie wspólnych ustaleń pierwszoklasiści wspólnie wygłosili przyrzeczenie:

My uczniowie książkom dziś obiecujemy

Że przed czytaniem ręce umyjemy

I do czytania prosto usiądziemy.

Przy dobrym świetle czytać będziemy,

A przy czytaniu jeść nie będziemy…

Spotkanie w bibliotece zakończyło się pasowaniem uczniów na czytelnika oraz rozdaniem książek ufundowanych przez Instytut Książki oraz zakładek.