„Przerwa na czytanie”

25 października w naszej szkole przeprowadziliśmy, kolejną już w tym roku, akcję promującą czytelnictwo „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Wydarzenie to odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

W akcji wzięli uczniowie od klasy pierwszej do ósmej włącznie. W klasach młodszych czytali zaproszeni goście oraz pani pedagog, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.  Uczniowie klas starszych wysłuchali przez radiowęzeł opowiadania, które przeczytała pani wicedyrektor. Następnie zgromadzili się na schodach szkoły, gdzie każdy z nich czytał, przyniesioną z domu lub wypożyczoną z biblioteki szkolnej, ulubioną książkę. Do akcji włączyli się również nauczyciele i inni pracownicy obsługi.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie naszej szkoły zgodzą się ze słowami Marii Dąbrowskiej „Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”.