Wizyta policjantów w klasach 1a oraz 2a

W ubiegłym tygodniu w klasach 1a oraz 2a odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Policji,  którzy przeprowadzili pogadankę o tematyce profilaktycznej.

Tematem spotkania z uczniami było bezpieczeństwo w drodze do szkoły, bezpieczeństwo w szkole. Z dziećmi omówione zostały zasady poruszania się przy drogach przez osoby piesze, a także przybliżono im zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z kontaktów z obcymi ludźmi oraz psami  biegającymi  bez opieki.