Klockowy zawrót głowy

kolorowe klocki lego

W rok szkolnym 2021/ 2022 od października do maja uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną brali udział w innowacji pedagogicznej „Klocowy zawrót głowy”. Poprzez zabawę dzieci najłatwiej przyswajają wiedzę, dlatego też korzystając z specjalnie dobranych zestawów klocków zdobywali nowe umiejętności: rozbudzenie ciekawości poznawczej, kreatywność, logiczne myślenie, łączenia faktów, przełożenie ich na działanie, umiejętność współpracy w grupie i pod presją czasu. Zajęcia te pomogły również w usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, manualnych, koordynacji wzrokowo–ruchowej.

Nowatorstwo tych zajęć polegało na praktycznym i osobistym zaangażowaniu wychowanków świetlicy szkolnej w poznawaniu tradycyjnych gier i zabaw z elementami zajęć plastycznych (np. ,,Kolory ”, ,,Młynek ”, ,,Zrób to co ja”, „Budowla na krańcu stołu”, „Najwyższa wieża”, „Lustro”, ,,Opracuj planszę do gry” itp.), do których zostały  wykorzystane odpowiednie zestawy  klocków.

W obecnych czasach taka forma praca z klockami jest bardzo atrakcyjna dla uczniów, dlatego też uatrakcyjniła i urozmaiciła ona zajęcia świetlicowe, co znacznie wpłynie na ich pełne zaangażowanie w realizowanie podjętych działań oraz na jakość pracy szkoły.