Święto liczby Pi

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

3,14 to pierwsze cyfry liczby π, która corocznie 14 marca obchodzi swoje święto na całym świecie, w tym roku także w naszej szkole. Termin nie jest przypadkowy – nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3,14.

Korzystając z pomysłu Pana Pistacji, w naszej szkole przystąpiliśmy do projekt „Zaπszmy π”. Uczniowie wyszukali, zrobili i zgromadzili zdjęcia cyfr, które zostały wykorzystane przez nauczycieli matematyki do stworzenia rozwinięcia dziesiętnego liczby π.

Zdjęć otrzymałyśmy bardzo dużo i serdecznie za nie dziękujemy wszystkim uczniom klasy 4-8 którzy włączyli się w realizację tego pomysłu. Dzień liczby Pi był obchodzony także na lekcjach matematyki, gdzie uczniowie poprzez doświadczenie i wiedzę zdobytą wcześniej (na podstawie prezentacji, filmów, plakatów) przystąpili do pomiarów obwodów i średnic wybranych przez siebie okrągłych przedmiotów. Następnie zadaniem uczniów było obliczenie ich ilorazu i wyciągnięcie wniosków. Po takich praktycznych zajęciach, połączonych również z tworzeniem miasta Pi na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, mamy nadzieję, że każdy uczeń zapamięta tą niesamowitą liczbę już na zawsze!