Rekrutacja Przedszkole

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

                        Najniższa  liczba punktów uprawniająca do przyjęcia : „0”

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 01.04.2022 r.

Brak potwierdzenia  woli  we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

L.p.Imię i nazwisko dziecka
1.Marta  A.
2.Bruno A.
3.Franciszek D.
4.Alicja  D.
5.Iga  G.
6.Tymon  G.
7.Liwia  G.
8.Dorota  K.
9.Maja  K.
10.Iga  K.
11.Maksymilian K.
12.Karol  K.
13.Antonina  L.
14.Igor  L.
15.Filip  Ł.
16.Filip  M.
17.Ignacy  M.
18.Pola  P.
19.Laura P.
20.Ilona  P.
21.Dawid  S.
22.Oliwia  S.
23.Filip  Sz.
24.Adam  T.
25.Blanka  W.
26.Eryk  W.
27.Oliwier  W.
28.Dawid  W.
29.Łucja  W.
30.Szymon  W.
31.Maja  Z.

1 marca o godz. 8:00 startuje rekrutacja do wodzisławskich przedszkoli. Potrwa ona do 12 marca, do godz. 15:00

Witryna Kandydata – dla rodziców

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski

Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego (zmiany)