Święto Szkoły

24 października 2023 roku obchodziliśmy kolejną rocznicę nadania imienia naszej szkole. W tym roku przypada 120 rocznica urodzin ks. kard. Bolesława Kominka.

20 lat temu w 100 rocznicę urodzin z inicjatywy mieszkańców naszej dzielnicy i parafii zostały zebrane i udokumentowane różne pamiątki z życia naszego Patrona. Organizowane były festyny i spotkania by można było utworzyć Izbę Pamięci. Przez kolejne lata starliśmy się pogłębiać różne aspekty Jego działalności. W centrum wydarzeń były obchody 50lecia Jego listu, jaki skierował do narodów Europy prosząc o pojednanie. Jakże na czasie są dziś Jego słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.”

Więcej „Święto Szkoły”

„Posiłek w szkole i w domu”

W naszej placówce realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu”. Jest on dofinansowany z budżetu państwa i realizowany w porozumieniu z gminą Wodzisław Śląski. Jego celem jest wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

KLASA W TERENIE

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przystąpił do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Klasa w terenie”💪

Klasy 3 są już gotowe do działania !! Zaczynamy 🙂