Odbiór zaświadczeń o wynikach z Egzaminu

czerwony wykrzyknik na żółtym tle

Absolwenci klas ósmych mogą odebrać zaświadczenia z egzaminów od piątku tj. 7 lipca 2023 r. w godz. od 8:00 do 13:00 w sekretariacie szkoły.