Tydzień Edukacji Globalnej

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły aktywnie brali udział w Tygodniu Edukacji Globalnej; w tym roku pod hasłem ,,Solidarnie ponad granicami”.

Od poniedziałku 14.11.2022 do piątku 18.11.2022 uczniowie kl. IV- VIII w ramach przedmiotów przyrodniczych poznali fakty dotyczące kryzysu klimatycznego i jego skutków.

Wykorzystali do tego dostępne w Internecie materiały, prezentacje multimedialne, filmy na temat zagrożeń wzrostu temperatury, spalania paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej, transportu i przemysłu, które powodują wzrost globalnego ocieplenia. Dowiedzieli się, że skutki tego zjawiska są odczuwane na całym świecie, ponieważ coraz częściej występują gwałtowne burze, ulewy, wichury, dotykają nas powodzie lub fale upałów, stale podnosi się poziom wód mórz i oceanów. Rośnie zagrożenie dla ludności zamieszkującej wyspy oceaniczne i rejony położone w depresji.

Wzrost temperatury niesie ryzyko związane z długotrwałymi, nieodwracalnymi zmianami, takimi jak utrata niektórych ekosystemów bądź nasilenie się występowania zjawisk ekstremalnych, dlatego najwyższy czas zadbać o naszą przyszłość, wykorzystywać alternatywne źródła energii, nie wycinać drzew tylko sadzić kolejne. Wszyscy solidarnie ponad granicami powinniśmy zmniejszać swój ślad węglowy.

Uczniowie, pracując w grupach metodą Mind Mappingu stworzyli projekt końcowy tzw. ścianę dla klimatu, na której zostały wyeksponowane efekty ich prac –,,Moje małe kroki do poprawy klimatu”, ,, Jak mogę zmniejszyć ślad węglowy?” oraz zasady, jakie powinniśmy stosować w trosce o środowisko.