Projekt edukacyjny „Zabawa sztuką”

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „ZABAWA SZTUKĄ”. Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji
z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.