Klockowy zawrót głowy

kolorowe klocki lego

W rok szkolnym 2021/ 2022 od października do maja uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną brali udział w innowacji pedagogicznej „Klocowy zawrót głowy”. Poprzez zabawę dzieci najłatwiej przyswajają wiedzę, dlatego też korzystając z specjalnie dobranych zestawów klocków zdobywali nowe umiejętności: rozbudzenie ciekawości poznawczej, kreatywność, logiczne myślenie, łączenia faktów, przełożenie ich na działanie, umiejętność współpracy w grupie i pod presją czasu. Zajęcia te pomogły również w usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, manualnych, koordynacji wzrokowo–ruchowej.

Więcej „Klockowy zawrót głowy”