Święto liczby Pi

Dnia 14 marca obchodzone jest święto niewątpliwie najsłynniejszej liczby świata, czyli liczby Pi. Dlaczego akurat tego dnia? W amerykańskim zapisie wartość liczby Pi, czyli 3.14, to jednocześnie 14 marca (w tym zapisie podajemy najpierw miesiąc, następnie dzień).

W szkole uczymy się, że liczba Pi to stosunek obwodu koła do jego średnicy, chociaż można ją spotkać w niezliczonych wzorach matematycznych czy fizycznych.

Więcej „Święto liczby Pi”