„Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”

Kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj” dobiegła końca. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Misją tej kampanii jest także – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania tradycyjnych kartek świątecznych.
Do naszej szkoły dotarło 200 kartek, zakupionych z funduszy Rady Rodziców, które uczniowie klas 4-8 wypisywali, ozdabiali i wysyłali do swoich bliskich i przyjaciół. Radzie Rodziców za zakup kartek jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Wspólne wypisywanie świątecznych kartek sprzyjało rozmowom dlaczego wysyłanie kartek jest ważne i cenne dla wzajemnych relacji. Zwróciliśmy uwagę dzieciom jak miłym podarunkiem jest otrzymanie kartki z życzeniami. Ona na zawsze pozostanie pamiątką, bez konieczności posiadania łącza internetowego.