Zadbajmy o zdrowie naszych serc – prelekcja dla uczniów i rodziców