Powrót uczniów klas 1-3 do szkoły

Wytyczne:

 1. Od 18 stycznia 2021 r. do pracy stacjonarnej wracają klasy 1 – 3 (uczący w tych klasach, świetlica, biblioteka, pedagog oraz nauczyciele wspomagający dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).
 1. Przydział sal dla poszczególnych klas:1a – p. A. Brawańska sala nr 18
  • 1b – p. H. Wintoniak sala nr 11
  • 2a – p. A. Kowalczyk sala nr 6
  • 3a – p. W. Szczepaniak sala nr 1
  • 3b – p. D. Kopiec sala nr 12
 2. Świetlica – sala nr 2Klasy spędzają cały czas pobytu w szkole na swoim piętrze. Toalety dla danej klasy są przydzielone na piętrze, na którym dana klasa ma zajęcia (zarówno na piętrze 1 jak i 2 dzieci w jednym pomieszczeniu mają wydzielone i opisane toalety dla chłopców i dla dziewczynek), klasa 3 a korzysta z toalety w szatni przy sali gimnastycznej (toalety będą opisane).
 3. Harmonogram korzystania z posiłków pozostaje bez zmian (tak jak podczas nauki hybrydowej)
 4. Przydział wejść i wyjść ze szkoły:
  • 1a – wejście główne od placu szkolnego
  • 1b – wejście główne od placu szkolnego
  • 2a – wejście główne od placu szkolnego
  • 3a – wejście od str. przychodni
  • 3b – wejście przy sali nr 2
  • Świetlica – wejście przy sali nr 2
 5. Jeżeli klasa rozpoczyna lekcje później niż na godzinę 8.00 wchodzi zawsze wejściem od strony przychodni.
 6. Szatnie:
  • klasa 1a zostawia okrycia na wieszaku obok sali nr 18
  • klasa 1b zostawia okrycia na wieszaku obok sali nr 11
  • klasa 2a wieszak na korytarzu głównym obok sali nr 6
  • klasa 3a korzysta ze swoich szafek
  • klasa 3b korzysta ze swoich szafek (jeśli te szafki nie znajdują się w pobliżu szafek klasy 3a, w innym przypadku będzie wystawiony wieszak w korytarzu przed jadalnią).
 7. Od 18 stycznia 2021 r. obowiązują zmodyfikowane (ze względu na nowe wytyczne MEN) procedury bezpieczeństwa, które wprowadza zarządzenie dyrektora nr 3/2020/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Każdy nauczyciel winien się do nich stosować. Zarządzenie poniżej.